Čo robiť, keď nás urážajú?Nadotázky: Čo robiť?  

Čo robiť, keď nás urážajú?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk