Ked už musí byť zmena, prečo to nie je vždy zmena k lepsiemu?Nadotázky: Odkiaľ prichádza zlo?  

Ked už musí byť zmena, prečo to nie je vždy zmena k lepsiemu?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk