Je majetok dobrý alebo zlý?Nadotázky: Čo je to dobro?  

Je majetok dobrý alebo zlý?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk