Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Diogenes zo Sinopy    
Prinutim ta spat na holej zemi, pit vodu, jest hocico...
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Diogenes zo Sinopy    
Prinutim ta spat na holej zemi, pit vodu, jest hocico...
O
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk