Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Diogenes zo Sinopy : Čím ti budem prospešný svojim učením? Predovšetkým ťa zbavím rozmaznanosti...
--------
----
Diogenes zo Sinopy : Čím ti budem prospešný svojim učením? Predovšetkým ťa zbavím rozmaznanosti...
--------
----
Diogenes zo Sinopy : Čím ti budem prospešný svojim učením? Predovšetkým ťa zbavím rozmaznanosti...
--------
----
Diogenes zo Sinopy : Čím ti budem prospešný svojim učením? Predovšetkým ťa zbavím rozmaznanosti...
--------
----
Diogenes zo Sinopy : Čím ti budem prospešný svojim učením? Predovšetkým ťa zbavím rozmaznanosti...
--------
----
Diogenes zo Sinopy : Čím ti budem prospešný svojim učením? Predovšetkým ťa zbavím rozmaznanosti...
--------
----
Diogenes zo Sinopy : Čím ti budem prospešný svojim učením? Predovšetkým ťa zbavím rozmaznanosti...
--------
----
Diogenes zo Sinopy : Čím ti budem prospešný svojim učením? Predovšetkým ťa zbavím rozmaznanosti...
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Diogenes zo Sinopy    
Čím ti budem prospešný svojim učením? Predovšetkým ťa zbavím rozmaznanosti...
O
O
----

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk