Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Diogenes zo Sinopy    
Schopnost cervenat sa navzdy zmizne z tvojej tvare...Pred ocami inych rob,co by iny nerobil ani potajomky
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Diogenes zo Sinopy    
Schopnost cervenat sa navzdy zmizne z tvojej tvare...Pred ocami inych rob,co by iny nerobil ani potajomky
O
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk