Z čoho všetko vzniklo? Čo je to prvé a najstaršie v prirodzenosti vecí?Nadotázky: Čo bolo skôr?    

Z čoho všetko vzniklo? Čo je to prvé a najstaršie v prirodzenosti vecí?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk