Kapitalizmus či socializmus?Nadotázky: Aká by mala byť spolocnosť? / Kto by mal vládnuť?  

Kapitalizmus či socializmus?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk