Kapitalizmus či socializmus?Nadotázky: Aká by mala byť spolocnosť? / Kto by mal vládnuť?  

Kapitalizmus či socializmus?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk