Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Idea, že všetko dobro je na strane proletariátu a všetko zlo na strane buržoázie je klasický príklad myslenia skupinovej identity, kde jedna skupina je dobrá, druhá zlá a zodpovedná za všetko zlo.
--------
----


Zdroj: Peterson in video on youtube : Slavoj Zizek debates Jordan Peterson [HD, Clean Audio, Full]
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk