Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Okrem korupčnej kriminality veľký objem hospodárskej kriminálity tvorili krádeže štátneho majetku. Všetky podniky boli štátne, či už sa tak volali, alebo nie, teda sa to týka aj družstiev. Rozkrádanie výrobného materiálu, výrobných nástrojov, súkromné využívanie strojov, výrobných zariadení a pracovného času na nelegálnu výrobu — to bola úplne bežná súčasť života v podmienkach nedostatkového trhu.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Okrem korupčnej kriminality veľký objem hospodárskej kriminálity tvorili krádeže štátneho majetku. Všetky podniky boli štátne, či už sa tak volali, alebo nie, teda sa to týka aj družstiev. Rozkrádanie výrobného materiálu, výrobných nástrojov, súkromné využívanie strojov, výrobných zariadení a pracovného času na nelegálnu výrobu — to bola úplne bežná súčasť života v podmienkach nedostatkového trhu.
O
O
----

Zdroj: http://daimonion.blog.portal.sk/detail-socialne-najspravodlivejsi-system-%97-komunizmus-iii..html?a=a643df673a1c38774e25abe3d8fcc199
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk