Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Marcuse : Je otázkou či sa ešte pracujúca trieda v rozvinutých kapitalistických spoločnostiach dá nazvať proletariátom. Organizovaná pracujúca trieda už nie je v pozícii, že by nemala čo stratiť okrem svojich okov, ale už má čo stratiť aj po stránke materiálnej aj po stránke psychologickej.
--------
----


Zdroj: youtube - The Frankfurt School with Herbert Marcuse 12:22
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk