Herbert Marcuse

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Herbert Marcuse

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1898 až 1979

neomarxizmus


Filozofická škola: marxizmus neomarxizmus


Diela : Jednorozmerný človek (Eindimensionale Mensch)
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk