Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Marcuse : Odbúranie ťažkej práce (človek úž zapája viac nervy ako svaly), produkcia, ktorá už nie je závislá od výkonu človeka, ale výkonu stroja (ak sa zvýši produkcia 3-násobne, prečo sa nezvýšia i platy 3-násobne?), zmena panovania na riadenie výroby - To všetko spôsobuje zneviditeľnenie otroctva v dnešnej spoločnosti.
--------
----


Zdroj: H. Marcuse - Eindimensionaler Mensch
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk