Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Marcuse : Rovnaké tovary a služby si v dnešnej dobe dokážu dopriať vykorisťovatelia i vykorisťovaný. Ide tu o zdanlivé odstránenie tried. Ale vykorisťovaní si to musia oddrieť a množstvo potrieb ich udržuje v otroctve.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Herbert Marcuse    
Rovnaké tovary a služby si v dnešnej dobe dokážu dopriať vykorisťovatelia i vykorisťovaný. Ide tu o zdanlivé odstránenie tried. Ale vykorisťovaní si to musia oddrieť a množstvo potrieb ich udržuje v otroctve.
O
O

Zdroj: Herbert Marcuse - Eindimensionale Mensch
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk