Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Herbert Marcuse    
Upokojovanie nepravých potrieb, daných obchodnými silami, ktorým záleží na podrobení si človeka, udržuje u človeka eufóriu v nešťastí.
O
O

Zdroj: Herbert Marcuse - Eindimensionale Mensch
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk