Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Marcuse    
Sloboda voliť si medzi značkami, slobodná konkurencia, nie sú skutočné slobody, ak to udržuje život plný námahy a strachu.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Herbert Marcuse    
Sloboda voliť si medzi značkami, slobodná konkurencia, nie sú skutočné slobody, ak to udržuje život plný námahy a strachu.
O

Zdroj: Herbert Marcuse - Eindimensionale Mensch
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk