Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Marcuse    
Reklama určuje náš životný štýl. Nie je to len zábava, je to aj náš manipulátor a školiteľ. Pomáha pri odstrihnutí vnútornej dimenzie človeka, v ktorej by mohla vzniknúť opozícia.
O


Zdroj: Herbert Marcuse - Eindimensionale Mensch
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk