Pozerať či nepozerať televíziu?Nadotázky: Čo robiť?  

Pozerať či nepozerať televíziu?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk