Existuje priestor?Nadotázky: Čo existuje?  

Existuje priestor?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk