Existuje priestor?Nadotázky: Čo existuje?  

Existuje priestor?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk