Existuje vákuum, tma či ticho? Alebo je to len neprítomnosť..?Nadotázky: Čo existuje?  

Existuje vákuum, tma či ticho? Alebo je to len neprítomnosť..?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk