Ako môze z nemenného vzniknúť premenlivé?Nadotázky: Existuje niečo večné a nemenné?  

Ako môze z nemenného vzniknúť premenlivé?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk