Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Anaximandros Miletsky / Talesov ziak    
Z neobmedzeného sa vraj vylúčili nebesia a vôbec všetky svety, ktoré sú nesčíselné.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Anaximandros Miletsky / Talesov ziak    
Z neobmedzeného sa vraj vylúčili nebesia a vôbec všetky svety, ktoré sú nesčíselné.
O
O
----

Zdroj: 12 A 10 (z Pseudoplutarcha) In Antologia z diel filozofov
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk