Čo je svet?Nadotázky: Čo nie som?  

Čo je svet?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk