Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pytagoras zo Samu    
Svet je kozmos, t.j. krásne usporiadanie. (zo starogr. kosmos = pôvodne: ozdoba, ozdobená osoba; neskôr: niečo usporiadané, poriadok, lad, krása; nakoniec: svet, vesmír)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Pytagoras zo Samu    
Svet je kozmos, t.j. krásne usporiadanie. (zo starogr. kosmos = pôvodne: ozdoba, ozdobená osoba; neskôr: niečo usporiadané, poriadok, lad, krása; nakoniec: svet, vesmír)
O
O
----

Zdroj: Antologia z diel filozofov Predsokratici a Platon s.70
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk