Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
náš svet vznikol len 'nepatrným narušením ničoho'
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
náš svet vznikol len 'nepatrným narušením ničoho'
O
O
----

Zdroj: http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Boh
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk