Odkiaľ máme svoju vôľu ak nie od Boha?Nadotázky: Čo je to Boh?  

Odkiaľ máme svoju vôľu ak nie od Boha?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk