Odkiaľ máme svoju vôľu ak nie od Boha?Nadotázky: Čo je to Boh?  

Odkiaľ máme svoju vôľu ak nie od Boha?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk