Čo je to informácia?Nadotázky: Ako môžu slová vystihovať realitu?  

Čo je to informácia?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk