Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Najvšeobecnejšie je to obraz reálneho sveta.
O


Zdroj: Sobota B. a kol.:Úvod do programovania a sietí,Košice, elfa, 2011
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk