Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Vlastnosti informácie: merateľnosť, adresovateľnosť (má adresáta), dostatočnosť (nedostatočná vs. nadbytočná, presýtenosť informáciami), relevantnosť (či súvisí s danou úlohou), vierohodnosť, pochopiteľnosť, presnosť, aktuálnosť, včasnosť, frekvencia poskytovania informácií.
O


Zdroj: Sobota B. a kol.:Úvod do programovania a sietí,Košice, elfa, 2011
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk