Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Význam má informácia buď pre človeka, ak ju dokáže interpretovať, alebo pre počítač, ak ju dokážu spracovať algoritmi.
O


Zdroj: Sobota B. a kol.:Úvod do programovania a sietí,Košice, elfa, 2011
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk