Čo je to existujúce? Čo je to existovať?

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk