Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Parmenides    
..nejestvujúce nemôžeš ani poznať (pretože to nie je možné), ani vysloviť, lebo myslenie a bytie je to isté.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Parmenides    
..nejestvujúce nemôžeš ani poznať (pretože to nie je možné), ani vysloviť, lebo myslenie a bytie je to isté.
O
O

Zdroj: 22B2 a 3 (Z Prokla a Klementa) in Antologia z diel filozofov
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk