Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Parmenides    
..Myslenie však a to, čo myslíme, je to isté. Myslenie totiž nemôžeš nájsť bez jestvujúceho, v ktorom je myslenie vyjadrené. Lebo mimo jestvujúceho nič nie je...
O
O

Zdroj: 28B8 (Zo Sexta) in Antologia z diel filozofov
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk