Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Logika, ktorou človek poznáva a ktorú poznáva v prírode je jedna a tá istá logika.
--------
----
Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Logika, ktorou človek poznáva a ktorú poznáva v prírode je jedna a tá istá logika.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk