Citáty filozofov

Zdroj: prednasky Andreansky
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk