Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Rudolf Carnap    
Interné otázky ohľadom existencie čísel sú napríklad typu „Existuje nekonečne veľa prvočísel?“ Tieto otázky majú zmysel, akonáhle je prijatý rámec obsahujúci diskusiu o číslach. Takéto otázky sa líšia stupňom náročnosti. Niektoré sú veľmi ťažké, ako je to v prípade otázky „Existuje nekonečne veľa prvočísel?“ Niektoré sú jednoduché ako „Existujú prvočísla?“ A iné sú úplne triviálne, napríklad „Existujú čísla?“. Interné otázky sú teda otázky, ktoré sa môžu klásť po prijatí rámca, ktorý umožňuje hovoriť o určitých veciach, a všeobecné interné otázky, ako sú „Existujú čísla?“, sú úplne bezvýznamné, pretože po prijatí rámca pre rozhovory o číslach je otázka už kladne zodpovedaná vnútri tohto rámca. Ale keďže interné všeobecné otázky sú úplne bezvýznamné, nemôžu byť tým, čo majú filozofi a metafyzici na mysli, keď kladú ontologickú otázku „Existujú čísla?“ Cieľom filozofov je položiť ťažkú a hlbokú otázku, nie triviálnu. Cieľom filozofov nie je interná otázka, ale externá otázka.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Rudolf Carnap    
Interné otázky ohľadom existencie čísel sú napríklad typu „Existuje nekonečne veľa prvočísel?“ Tieto otázky majú zmysel, akonáhle je prijatý rámec obsahujúci diskusiu o číslach. Takéto otázky sa líšia stupňom náročnosti. Niektoré sú veľmi ťažké, ako je to v prípade otázky „Existuje nekonečne veľa prvočísel?“ Niektoré sú jednoduché ako „Existujú prvočísla?“ A iné sú úplne triviálne, napríklad „Existujú čísla?“. Interné otázky sú teda otázky, ktoré sa môžu klásť po prijatí rámca, ktorý umožňuje hovoriť o určitých veciach, a všeobecné interné otázky, ako sú „Existujú čísla?“, sú úplne bezvýznamné, pretože po prijatí rámca pre rozhovory o číslach je otázka už kladne zodpovedaná vnútri tohto rámca. Ale keďže interné všeobecné otázky sú úplne bezvýznamné, nemôžu byť tým, čo majú filozofi a metafyzici na mysli, keď kladú ontologickú otázku „Existujú čísla?“ Cieľom filozofov je položiť ťažkú a hlbokú otázku, nie triviálnu. Cieľom filozofov nie je interná otázka, ale externá otázka.
O
O
----

Zdroj: https://plato.stanford.edu/entries/logic-ontology/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk