Prečo? Aký je cieľ?

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk