Je život dobrý alebo zlý?Nadotázky: Čo je to dobro?  Čo je život?  

Je život dobrý alebo zlý?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk