Kde existuje? Čo to znamená existovať v priestore?Nadotázky: Čo je to existujúce? Čo je to existovať?   

Kde existuje? Čo to znamená existovať v priestore?

Podotázky: Čo je to priestor?  Kde je Boh?   


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk