Čo je najvyššia pravda?Nadotázky: Čo je to pravda?  

Čo je najvyššia pravda?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk