Predchádza myšlienka jej zhmotnenie - realitu?Nadotázky: Čo je prvotné? Hmota alebo vedomie?  

Predchádza myšlienka jej zhmotnenie - realitu?

Podotázky: Je všetko o pozitívnom myslení?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk