Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bertrand Russell    
Ludske etické pojmy sú esenciálne antropocentrické, a keď sa použijú v metafyzike, obsahujú pokus, akokoľvek zahalený, predpisovať vesmíru zákony na základe momentálnych túžob ľudí. Etická metafyzika je v podstate pokus dať zákonnú silu našim želaniam.
O


Zdroj: Russell: O vedeckej metode vo filozofii
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk