Predchádza myšlienka jej zhmotnenie - realitu?Nadotázky: Čo je prvotné? Hmota alebo vedomie?  

Predchádza myšlienka jej zhmotnenie - realitu?

Podotázky: Je všetko o pozitívnom myslení?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk