Koľko pohlaví existuje?Nadotázky: Čo je to mužnosť? Čo je to ženskosť?  Kolko je jestvujúcien?  

Koľko pohlaví existuje?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk