Je veda dobrá alebo zlá?Nadotázky: Čo je to dobro?  Čo je veda?  

Je veda dobrá alebo zlá?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk