Čo je to fakt?Nadotázky: Ako môžu slová vystihovať realitu?  

Čo je to fakt?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk