Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jacques Derrida    
Neexistuje rozdiel medzi opisom reality a opisom jazyka. Neexistujú fakty, existujú len interpretácie.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jacques Derrida    
Neexistuje rozdiel medzi opisom reality a opisom jazyka. Neexistujú fakty, existujú len interpretácie.
O
O
----

Zdroj: Podcast Pravidelná dávka 144. Postmodermizmus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk