Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jacques Derrida : Všetko je text. Mimo text nič neexistuje.
--------
----


Zdroj: Podcast Pravidelná dávka 144. Postmodermizmus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk