Čo je to fakt?Nadotázky: Čo je poznanie?  

Čo je to fakt?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk