Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Fakt je niečo čo sme vyrobili (z latinského factum), teda niečo čo sme namerali, zaznamenali. Fakt sám osebe v prírode neexistuje, človek ho musí vyrobiť.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk